özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  ENGELLİLER İÇİN İŞ KAMPANYASI

 • Kategori
  :Engelliler Meclisi Haberler
  Tarih :12/4/2013
  Okunma Sayısı :2049

  PROJE

  BİR İŞ BİR GÜLÜŞ

   

  Prof.Dr.İbrahim KESER

  Proje Sorumlusu

  Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi

  2013 

  GİRİŞ

  Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yapılan geniş kapsamlı çalışmalar, engel ve engelli bireye bakış açısını değiştirmiştir. Bir toplumun gelişmişlik düzeyinin göstergelerinden biri de engelli bireyin normal toplumsal yaşam içindeki yerini almasıdır. Engelli bireyin yaşam içinde yer alması; diğer normal kabul edilen bireylerde olduğu gibi, eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvence ve bir işte çalışıp, üreterek yaşamını devam ettirme gibi en temel gereksinimlerle olmaktadır.

  Engel ve engelli nedir?

  Engel; bedensel, zihinsel, ruhsal, işitsel ve duyusal özelliklerin belirli oranda fonksiyon kaybına neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu, normal yaşamın gereklerine uyamama durumu olarak tanımlanabilmektedir.

  Engelli ise, bu engel tiplerinden birine sahip olan kişi olarak tanımlanmaktadır.

  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2011 Dünya Engellilik Raporunda verilen bilgiye göre, dünyada bir milyardan fazla insan herhangi bir tür engellilik ile yaşamakta ve bu insanlardan yaklaşık 200 milyonu ciddi sıkıntılar içinde yaşamını sürdürmektedir.

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2010) verilerine göre ülkemizdeki engelli oranı; toplam nüfusun %12.29’dur. Başka bir deyişle 9 milyon engelli birey bulunmaktadır.

  Yine TÜİK 2010 verilerine göre Antalya’da yaşayan engelli sayısının 12 bin 136 olduğu bildirilmektedir. Okuryazar olmayan engelli sayısının 3134, ilkokul ve ilköğretim mezunu engelli sayısı da 4302 olduğu ifade edilmektedir. Antalya'da orta öğretim mezunu engelli sayısı 276, okul öncesine devam eden engelli sayısı 587, İlköğretim okul ve kurumlarına giden kaynaştırma öğrenci sayısı bin 918, İlköğretim okulu özel eğitim sınıfına giden engelli öğrenci sayısı 626, Ortaöğretim kurumlarına giden yine kaynaştırma öğrencileri 244, Ortaöğretim kurumlarına giden özel eğitim sınıfına giden öğrenci 1164, ikinci bir engeli bulunan engelli sayısı 1074, 3-14 yaş arası hiçbir okula veya rehabilitasyon merkezine gitmeyen sayısı ise 114’tür.

  "Turizmde Engelleri Aşalım Projesi" çerçevesinde bugüne kadar Dr. Günseli Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinden mezun 137 zihinsel engelli öğrencisine eğitim verildi, bu öğrencilerden 118'inin özel sektörde istihdamı sağlandı.

  Kamunun 8 binden fazla engelliyi kadrosuna katmaya hazırlandığı ortamda, özel sektörde 25 bin 250 engelli kadrosu boş durumda bulunuyor. İşverenler bu alandaki yasal zorunluluğa uymadıkları için geçen yıl yaklaşık 33 milyon lira ceza ödedi.(25 Şubat 2013, Milliyet).

  Alınan bilgiye göre, Aralık 2012itibariyle Türkiye’de 50 veya daha fazla işçi çalıştırdığı için engelli çalıştırma yükümlülüğü olan 16 bin 980 iş yeri bulunuyor.

  Özel sektörde engelli istihdamı zorunluluğu bulunan 16 bin 980 iş yerinin 102 bin 797 engelli çalıştırması gerekiyor.

  Özel sektörde toplam 102 bin 797 engelli istihdamı zorunluluğu bulunmasına rağmen bunun 77 bin 547’si dolu, 25 bin 250’si ise boş durumda. Yani özel sektörde engelliler için var olan kontenjanın 4’te 1’i boş bulunmaktadır.

  Antalya’da Durum Nedir?

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK 2010) verilerine göre Antalya’da yaşayan engelli sayısının 12 bin 136 olduğu bildirilmektedir.

  Antalya’da 1217 boş engelli kontenjanı bulunuyor.

  Bu durumda, bugün Antalya’da yaşayan her 10 engelliden birine iş olanağı olduğu ortaya çıkmaktadır.

  “İşverenlerin, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde, %3 oranında engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmaları gerekiyor”ilkesinden yola çıkıldığında; Antalya’da 50 ve üzerinde işçi çalıştıran yaklaşık 400 özel sektörün her biri 3’er engelli vatandaşımıza iş olanağı sağlayabilir.

  İşverenler, çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri, İŞKURaracılığıyla sağlayabilirler.

  Engelli çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve çalıştırmadığı her ay için geçen yıl 1700 lira idari para cezası uygulandı. Ceza miktarı bu yıl 1832 liraya çıkartıldı.

  Dünya çapında, engelli olmayan insanlara kıyasla engelli insanlar daha kötü sağlık durumuna, daha düşük eğitim başarısı ve ekonomik katılıma ve daha yüksek yoksulluk oranlarına sahiptir. Birçoğumuzun varlığına alıştığı sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım ve bilgi edinme gibi hizmetlere erişimde engelli insanlar daha fazla güçlüklerle karşılaşıyorlar.

  Projenin Amacı

  “Bir İş Bir Gülüş”projesinin amacı, dünyada gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, engellilerin toplum içinde normal insanlar gibi eğitimsel, sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik yönden rahat yaşayabilmeleri için engelli bireyin engeline göre bir iş sahibi olmasını sağlamaktır. Projenin amacındaki en önemli nokta ise, engelli bireyin bir işte çalışması ile kendine, ailesine, bulunduğu şehre ve ülkesine yük değil, üreterek katkı sunmak, işe yaradığını hissetmek ve yaşamda gülebilmektir.

  Projenin Kapsamı ve İşleyişi

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK 2010) verilerine göre Antalya’da yaşayan engelli sayısının 12 bin 136 olduğu bildirilmektedir. Ayrıca Antalya’daki işyerlerinde 1217 boş engelli kontenjanın bulunduğu bildirilmektedir.

  Bu durumda, Antalya’da yaşayan her 10 engelliden birine iş olanağı olduğu ortaya çıkmaktadır.

  “İşverenlerin, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde, %3 oranında engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmaları gerekiyor” ilkesinden yola çıkıldığında; Antalya’da 50 ve üzerinde işçi çalıştıran yaklaşık 400 özel sektörün her biri 3’er engelli vatandaşımıza iş olanağı sağlayabilir.

  Antalya İŞKUR aracılığı ile engelli istihdamına öncelik verilmesini sağlamak, Milli Eğitim Müdürlüğü ile engelli bireyin engel tipine göre eğitim programı düzenleyerek, işe yönelik sertifikasyon kazandırmak, Antalya’da zorunlu engelli birey çalıştırması gereken özel sektör işverenlerini tespit etmek ve işe uygun engelli istihdam edilmesini sağlamak, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) ile işbirliği yaparak işverenler ve engelli bireyleri bir araya getirmek, engel tipine göre uygun iş bulmak ve istihdamını gerçekleştirmek bu projenin kapsamını oluşturmaktadır.

  Bu projenin işleyişinde öncelikli olarak işi olmayan engelli bireye uygun işin bulunması, aynı zamanda işten çıkarılan engelli bireyin yeni bir işte istihdam edilmesi temel alınmaktadır.

  Proje,  “Bir İş Bir Gülüş” sloganı ve kampanyası ile 17-18 Nisan 2013 tarihleri arasında Antalya Akdeniz İş Fırsatları Zirvesi ve 10-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında kutlanacak olan Engelliler Haftası çerçevesinde, işverenlere sunularak, engelli bireylerin istihdamının sağlanması için görüş alış-verişinde bulunmayı da sağlayacaktır.

  Projeden Beklenen Sonuç

  “Bir İş Bir Gülüş”projesinin gerçekleşmesi ile engelli bireyin kendi kendine yetebilen bir birey olabilmesi, içinde yaşadığı toplumun bütün katmanlarının engel ve engelli konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve iş sahibi olması ile ülke üretimine katılması, kendi kendine yetmesi, ekonomik sıkıntılardan kurtulması, topluma dâhil olması, fiziksel ve ruhsal sağlığının sürdürülebilmesi sağlanmış olacaktır.

  “Bir İş Bir Gülüş”projesi ile ülke olarak, kalkınmamızın temel hedeflerinin en önüne engellilerin kaliteli eğitim almalarını, yapabilecekleri iş veya işler bakımından sertifika eğitimlerinin verilmesini, bu doğrultuda saygın işler bulmalarını, onların güçlendirilmesini ve topluma katılmalarını sağlamış olacağız.

  Engellilerin haklarını ve onurunu güçlendiren ve koruyan bir toplum olmak istiyorsak, engellilerin ağır sosyal dezavantajlarının ortadan kaldırılmasına ve onların medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ortamlara eşit fırsatlarla topluma katılımının teşvik edilmesini sağlamalıyız. Gelişmekte olan bir ülke olarak, engelli bireylerin hem kendilerine hem ailelerine hem de topluma ekonomik, sosyal ve ruhsal yönden önemli katkı sağlayacağı göz ardı edilmemelidir. Bütün bunların başarılması ise engelli bireye uygun bir işin sağlanmasından geçmektedir.

  Bu yüzden engelliler için BİR İŞ, BİR GÜLÜŞ olacaktır. 

  Engelliler Meclisi Haberler
  ENGELLİLER MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI
  ENGELLİLER MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ MART AYI TOPLANTISI YAPILDI
  ENGELLİLER MECLİSİ OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  3 ARALIK 2017 DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
  ENGELLİLER MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI
  ENGELLİLER MECLİSİ MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  Engelliler Meclisi Toplandı
  BASIN AÇIKLAMASI
  ENGELLİLER MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  ENGELLİLER MECLİSİ ve TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU ORTAK TOPLANTI DÜZENLEDİ
  ENGELLİLER MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  12