özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  ANTALYA KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.

 • Kategori
  :Eğitim Haberler
  Tarih :9/12/2013
  Okunma Sayısı :1148

  ANTALYA KENT KONSEYİ

  EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR

   

  TOPLANTI TARİHİ   :06.12.2013

  TOPLANTI SAATİ     :14.00

  TOPLANTI YERİ       :Kent Konseyi Toplantı Salonu

  TOPLANTI KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Atilla YANIKOĞLU, Eğitim Çalışma Grb. Bşk.

   

  GÜNDEM

  Antalya’da eğitim alanında öğretmen, öğrenci, veli ilişkileri ve yerel yönetimlerden beklentiler.

   

  Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, ilköğretim, ortaöğretim, lise, meslek lisesi ve özel okullardan temsilen birer yönetici, öğrenci, öğretmen ve öğrenci velisi katıldı.

   

  Öğrencilerin gündemle ilgili görüşleri

   

  Toplantıya katılan öğrencilerin çoğunluğu okullarından ve öğretmenlerinden memnuniyetlerini belirtmişlerdir. Ancak gündemle ilgili öğrencilere yöneltilen sorulara alınan cevaplara göre,

   

  Belediyelerden beklentiler;

  ·         Öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılabilmeleri, tiyatro yapabilmeleri, kentteki kültür sanat etkinliklerinden yararlanabilmeleri için belediyelerin okulları desteklemesi,

  ·         Okul bahçelerinin yeşillendirilmesi ve güzelleştirilmesi,

  ·         Okulların temizliğine katkı verilmesi,

  ·         Okul çevresindeki kaldırım işgallerinin önlenmesi,

  ·         Yağmurlu havalarda oluşan su birikintileri ve göletlerin önlenmesi,

  ·         Okullara spor ve sanat etkinlik alanlarının yapılması,

  Öğrenciler kentin tarihi ve kültür değerlerini tanıma açısından yetersizliklerini ve ilgilenecek zamanlarının olmadığını belirtmişlerdir.

  Öğrenci, öğretmen, veli ilişkileri;

  ·         Öğrenciler, sosyalleşme kazanımları için okullarından beklentilerini ifade etmişlerdir.

  ·         Devlet okullarında yabancı dil eğitimine ağırlık verilmelidir.

  ·         Ders kitapları resimden çok bilgi içerikli olmalıdır,

  ·         Öğretmenler dersin ilk on dakikasında öğrenciye moral ve motivasyon kazandırmalıdır

  ·         Öğretmenler öğrencinin psikolojik durumunu dikkate alarak öğrenciye yaklaşmalıdır

  ·          Öğrenciler yetenek ve ilgi alanlarına göre sınıflandırılmalı, resim, müzik ve spor dallarında yetenekli olanlara fırsat verilmeli ve desteklenmeli

  ·         Okul seçme özgürlüğünün olması istenilmiştir.

  Yönetici, öğretmen ve veli görüşleri:

  ·         Ülkemizde tip okul projelerinin olmadığı, bu nedenle okulların bahçelerinin küçük ve yetersiz olduğu,

  ·         Okul Aile Birliklerinin bütçelerinin olmadığı, bu nedenle devlet tarafından bütçe ayrılması gerektiği,

  ·         Okulların temizliği ve güvenliği konularında sorun yaşandığı, belediyelerin bu tür sorunların çözümünde destek olmaları gerektiği,

  ·         Belediyeler tarafından okulların laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanması, okul bahçelerinin düzenlenmesi, okul bahçelerine oturma ve spor aparatlarının konulması,

  ·         Belediyeler tarafından okulların çevre temizliği ve güvenliği sağlanmalıdır

  ·         Belediyeler okullar için bütçe ayırmalı, okullara destek birimleri kurulmalı, belediye başkanları okulları sık sık ziyaret etmeli,

  ·         Belediyelerle Milli Eğitim işbirliği yapmalı, iletişim sorunu yaşanmamalı

  ·         İmar planlarında ihtiyaca göre okul alanları belirlenmeli

  ·         Okul yeri belirlemede karşılaşılan kamulaştırma sorunları hızlı bir şekilde çözülmelidir

  ·         Koordinasyon sorununun giderilebilmesi için belediyeler, üniversiteler ve Milli Eğitim işbirliği yapmalıdır.

  ·         İmar çalışmaları kapsamında spor salonları, yüzme havuzları vb tesislere de yer verilmelidir.

  ·         Bilimsel ve geniş kapsamlı bir anket çalışması yapılarak öğrenci, öğretmen ve veli ilişkilerine dayalı sorunlar ve çözüm önerileri tespit edilmeli

  ·         Meslek liselerinin ucuz işgücü yetiştiren okullar olmaktan çıkartılması, bu liselerin daha kaliteli eğitim verir duruma getirilmesi

  ·         4+4+4 eğitim sistemi gereği okullaştırılan oyun çağı-okul öncesi çocukların bu sistemden kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi

  ·         Atıl durumdaki okul kitaplarının geri dönüşümle yeniden kazanılması

  ·         Her okula geri dönüşüm kumbaraları konulması

  ·         Her türlü ikinci el eşyaların değerlendirilmesi,

  ·          Belediyeler öğrenci ve öğretmenler için kültür ve sanat etkinlikleri ve gezileri düzenlemeli

  ·         Belediyeler okullardan su parası almamalı

  ·         Okullarda anne baba eğitimi programları yapılmalı

  ·         Okullarda sosyal yardımlaşma ve sağlıklı beslenme programları yapılmalı

  ·         Üniversite öğrencileri ile birlikte akran eğitimi programları yapılmalı

  ·         Okul binalarının belediyeler tarafından yapılması

  ·         Sigara, uyuşturucu ve madde kullanımı ile mücadele programları yapılmalı

  ·         Okullar engelli öğrencilerin erişimine ve ulaşımına uygun hale getirilmeli

  ·         Okullarda aylık öğrenci sorunları ve çözümleri gündemli vaka tartışmaları ve koordinasyon toplantıları yapılmalı

  ·         Okullarda korolar, ferdi ve grup spor takımları, halk oyunları ekipleri, gösteri grupları oluşturulmalı, yarışmalara katılımları sağlanmalıdır.

   

  Görüş, öneri ve değerlendirmeleri yapılmıştır.

   

   

  Eğitim Haberler
  EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI
  EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI İKİNCİ TOPLANTISI YAPILDI.
  EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU MAYIS AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  EĞİTİM GRUBU KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI İKİNCİ TOPLANTISI YAPILDI.
  EĞİTİM GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  TOPLUM VE EĞİTİM ÇALIŞMA GRUPLARI ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU OCAK İYİ İKİNCİ TOPLANTISI YAPILDI.
  EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  EĞİTİM GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  EĞİTİM GRUBU TOPLANDI.
  12