özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  KADIN MECLİSİ BASIN AÇIKLAMASI. KONFERANS

 • Kategori
  :Kadın Meclisi Haberler
  Tarih :5/12/2014
  Okunma Sayısı :868

  KADIN MECLİSİ BASIN AÇIKLAMASI. KONFERANS

  5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 80. Yıl dönümü nedeniyle Kadın Meclis’ince basın açıklaması yapıldı.

  Basın açıklaması sonrası Antalya Barosu Avukatlarından Avukat Pınar TOĞAÇ tarafından “Türk Hukuk Sisteminde Kadının Yeri” konulu bir sunum gerçekleştirildi.

  Kadınla ilgili mevzuat düzenlemelerine eleştirisel bir bakış getiren TOĞAÇ mağdur ve şiddete uğramış kadın vakalardan örneklerle hukuk sistemimizde oluşan boşluklara ve alınması gereken önlemlere değindi.

  Şiddet uygulayan erkeklerin öfke kontrollü tedavi edilmelerinin binde onu geçmediğini söyleyen TOĞAÇ bu alanda eğitimin önemine vurgu yaptı.

  ANTALYA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ

  5 ARALIK KADINLARA MİLLETVEKİLİ SEÇME SEÇİLME HAKKININ VERİLİŞ GÜNÜ BASIN BÜLTENİ

  5 Aralık2014 “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” veren yasanın kabulünün 80.ninci yıldönümü;

  Ne mutlu bizlere! 80 yıl önce yasalarla kadın erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.

  Atatürk’ün girişimiyle kadınların iktisadi ve siyasal alana katılmaları yönünde yapılan ilk değişiklik 03 Nisan 1930’da belediye seçimlerinde seçme, , 26 Ekim 1933’de çıkarılan Köy Kanunu ile muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 05 Aralık 1934'te de Anayasa’da yapılan bir değişiklikle Türk kadını, milletvekili seçme ve seçilme haklarını birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce kazanmıştır.

   

  ULU ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK;

  ‘’İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cinsin yarısı toprağa bağlı kaldıkça öteki yarısı göklere yükselebilsin? ‘’

  “Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir” diyerek; kadın / erkek eşitliğinin önemini belirtmiştir.

  Türk kadını, yüzyıllardır özlemini çektiği haklarına sahip olmada; en azimli, inançlı ve güçlü desteği Atatürk' ten almış ve çağdaş ülke kadınlarının önüne geçmiştir.

  Anayasa’nın 10. maddesi, kadınlarla erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu söylemektedir. Anayasa’ya göre bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamak devletin görevidir. Ayrıca Türkiye, imzaladığı uluslararası sözleşmelerle de kadına karşı ayrımcılığın her alanda önlenmesi ile yükümlüdür.  Özellikle seçilme hakkından yararlanma ve siyasal karar mekanizmalarında yer alma konusunda, kadın erkek arası eşitsizlik çok belirgindir.

  Toplumda kadınlara ve erkeklere yüklenmiş roller gereği siyasetin “erkek işi” olarak kabul edilmesini, baba/koca engeli yoksulluğu ve eğitimsizliğini, cinsiyet ayrımcılığını, cinsiyete dayalı iş bölümü nedeniyle kadının ev ve aile kurumu içinde hapsedilmesini ve toplumsal yaşamın dışına itilmesini, siyasi örgütlenmelerde kadına yeterli desteğin verilmemesini sayabiliriz.

  Oysa nüfusun yarısını oluşturan kadınların, siyasal hayatta erkeklerle eşit düzeyde temsil edilmesi, gerçek bir demokrasinin gereğidir. Kadınların, erkeklere göre, toplumsal cinsiyet rolleri ve toplumdaki konumlarından kaynaklanan farklı sorunları bulunmaktadır. Kadınlara özgü sorunların çözülmesi ancak bu sorunları yaşayan kadınların siyasal alanda temsil edilmesiyle mümkün olabilir.

  Kadınların meclislerde eşit temsilinin sağlanması, gerçek demokrasinin yaşama geçirilmesi için öncelikle Anayasaya uyum sağlamak üzere Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanununda ve Parti Tüzüklerinde “her kademede, organlarda, delegelikte ve meclislerde kadın ve erkeklerin eşit sayıda yer almasını sağlayacak” değişiklik önerilerimizin dikkate alınmasını istiyoruz.

  Tüzüklerinde yer alan kadın kotalarının veya bunu gerçekleştirecek demokratik yöntemlerin uygulanmasını, kadınların seçilebilecek sıralarda olmasını talep ediyoruz.

  Kadınların siyasal hayatta yer alması ve kadınerkek eşitliğinin sağlanması için;

  onların da bu haklarına sahip çıkması gerekmektedir…

  Kadın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve gündelik yaşamı ilgilendiren pek çok konuda politikalar üretmek için yer alabileceğimiz çeşitli kanallar bulunmaktadır.  Parti faaliyetleri, topluluk faaliyetleri, dernek ve sendika faaliyetlerinde yer alma, protesto hareketleri ve kampanyalar düzenleyerek güçlenme ve gündem oluşturma, eğitim yoluyla bilinçlenme ve örgütlenme, dayanışma ağları kurma yoluyla da siyasal hayata katılım mümkündür.

  Ne yazık ki günümüzde  550 MİLLETVEKİLİNİN sadece 78’i KADINDIR. Yani T.B.M.M. de ki kadın temsiliyet yüzdesi sadece % 14,18 olup YEREL SEÇİMLERDE KADIN TEMSİLİYET ORANLARI OLDUKÇA KÜÇÜKTÜR.

  ANTALYA’ DA maalesef 13 MİLLETVEKİLİNDEN sadece 1 tanesi! KADINDIR.

  HAYDİ, KADINLAR SİYASETE GİRELİM, ÖNÜMÜZDEKİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE ADAY OLALIM;

  HEDEFİMİZ T.B.M.M de 275.  VE ANTALYA DA EN AZ 6 KADIN MİLLETVEKİLİ OLMALIDIR.

  Ne mutlu bir Atatürk yetiştiren Türk kadınına ne mutlu O’na sahip olan Türk milletine...

  ULU ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK;

  “Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” ve “Türk kadınının dünya kadınlığına elini vererek dünyanın barış ve güveni için çalışacağına emin olabilirsiniz.”

  SÖZLERİYLE KADINLARA OLAN GÜVENİNİ BELİRTİR.

   

  BİZLER ONUN VERDİĞİ ÖNEM VE GÜVENE LAYIK OLACAĞIZ!

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE DEVRİMLERİNİN BEKÇİSİYİZ. TÜRKİYE CUMHURİYETİ LAİKTİRTİR LAİK KALACAKTIR!

  Koşullar ne olursa olsun, BİZ KADINLARA seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 80.inci yılını buruk kutluyoruz. Tüm siyasi partileri seçilmiş kadın sayısının arttırılması ve kadınların kazanılmış haklarının kullandırılması için göreve çağırıyoruz.

  Türkiye Cumhuriyetinin Atatürkçü bir Kadını Olmanın Gururuyla….          

  05 Aralık 2014

                                                                                                ANTALYA KENT KONSEYİ

                                                                                                            KADIN MECLİSİ

  Kadın Meclisi Haberler
  ANTALYA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 5 ARALIK KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLİŞİ BASIN AÇIKLAMASI
  25 KASIM KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  KADIN MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ EYLÜL AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  KADIN MECLİSİ 8 MART HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI.
  ŞİDDET VE İSTİSMAR KABUL EDİLEMEZ!
  SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI.
  25 KASIM DÜNYA KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
  KADIN MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ ve ÇELENK TÖRENİ
  KADIN MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  KADIN MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  Kadın Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı.
  ANTALYA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ BASIN AÇIKLAMASI
  123