özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI.

 • Kategori
  :İmar ve P. Haberler
  Tarih :11/12/2014
  Okunma Sayısı :961

  Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama çalışma grubunun Aralık ayı toplantısı "Afete Duyarlı Planlama Çalışmalarının Değerlendirilmesi " gündem konusuyla şehir plancısı Dr. Ebru Manavoğlu başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya DSİ, Büyükşehir Belediyesi, Antalya Tarım İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi, imar planlama üyesi sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri katılmıştır. Toplantıda Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Hilmi Acar tarafından “Antalya ve Çevresinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi” Yrd. Doç. Dr. Ramazan Özçelik  tarafından “Antalya Deprem Riski” adlı bir sunum yapılmıştır.

   

  Antalya il merkezi 2. Dereceden tehlikeli deprem bölgesinde olup bölge genelde denizden oluşan depremlerin etkisi altındadır. Su baskını olayları çoğunlukla ilimizin Manavgat, Kumluca, Korkuteli ilçelerinde yağışlara bağlı olarak meydana gelmektedir. Toplantı sonucunda Antalya için;

  1.      Afetlerin etkilerini azaltacak Temel Risk Yönetim Politikaları ve Stratejileri oluşturulmalıdır. Risk yönetimi ve zarar azaltmada yerel insiyatiflerin ve yerel kapasitenin önemi büyüktür.

  2.      İlgili yasalarla tanımlanan risk yönetimi adımlarının mekansal planlamaya adaptasyonu sağlanmalıdır

  3.      Meskun ve gelişme alanlarının doğal tehlike risklerine uygun politikalarla irdelenmesi

  4.      İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarının tüm Antalya ili için tamamlanması

  5.      Mevcut yerleşmelerin ve yapıların risklerinin belirlenip depreme daha dayanıklı hale getirilmesi ve gerekli çalışmaların yapılarak daha güvenli ve yaşanabilir kentler oluşturmak

  6.      Mevcut durum yapı stoğu incelenmelidir. Deprem bilgi altyapısı oluşturulmalı, envanter çalışmaları yapılmalıdır.

  7.      Mevcut tarihi yapıların envanterinin çıkarılarak deprem güvenliklerinin belirlenmesi ve yeterli güvenliğe sahip olmayan yapıların tarihi özelliklerini de koruyarak güçlendirilmesi

  8.      Öncelikle kamu yapıları olan sağlık tesisleri ve okullar için deprem güvenliklerinin belirlenmesine yönelik detaylı analizler hazırlanmalıdır.

  9.      Akarsu yataklarının taşkın düzlüklerinde su baskınına maruz kalacak yapılaşmanın önlenmesi

  10.  Nazım İmar Planlarında Antalya için afet sahaları ayrılmalıdır

  11.  Kentte yeşil alan sistemleri oluşturulmalıdır.

  12.  Deprem konusunda bilinçlendirerek deprem zararlarını azaltmak depreme karşı hazırlıklı olmak konusunda yerel halkın farkındalığını arttırmak gerekmektedir.

  13.  Kentimizde meydana gelecek afetlerin etkilerini ve riskleri azaltmaya yönelik yapılması gereken sakınım planları çok aktörlü, çok kapsamlı ve farklı açılardan katılımı teşvik edecek şekilde yapılmalıdır.

   

   

   

  İmar ve P. Haberler
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU EYLÜL AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU AĞUSTOS AYI TOPLANTISI YAPILDI
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU SON TOPLANTISINI YAPTI
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU HAZİRAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU MAYIS AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA GRUBU ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA GRUBU AĞUSTOS AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA GRUBU NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANDI.
  İMAR PLANMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANDI
  123