özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  Engelliler Meclisi ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ Basın Açıklaması

 • Kategori
  :Engelliler Meclisi Haberler
  Tarih :20/3/2015
  Okunma Sayısı :910

   

   

  Down sendromu, genetik bir farklılık sonucunda insanda 21. kromozom çiftinde bir fazla kromozomun bulunması sonucunda ortaya çıkar. Vücutta fonksiyonel ve yapısal değişiklikler gözlemlenir. Down Sendromu, kendine has yüz görünümü ve farklı gelişim özellikleri ile tanımlanabilir. İnsanın taşıdığı kromozomlar çiftler halinde kümelenmiş olup, insanda 23 çift olmak üzere 46 kromozom bulunmaktadır. Down sendromlu bireylerde bu sayı 47dir. Down Sendromu (Tüm yetersizlik gruplarında olması gerektiği gibi) hastalık değil, sadece genetik farklılıktan oluşan bir durum olarak tanımlanmalıdır. Down Sendromuna günümüzde 800-1000 doğumda bir rastlanmaktadır. Hamilelik sırasında ya da doğumda tanımlanabilen bir durumdur. Down Sendromlu bireylerde hafif veya orta düzeyde zihinsel ve fiziksel gelişim geriliği görülebilmektedir. Down Sendromlu bireylerin erken çocukluk döneminde Fizyoterapi desteği almaları önemlidir. Olası Zihinsel Problemler, Öğrenme güçlüğü, Konuşma problemleri içinde erken başlayan yoğun biçimde özel eğitim almaları gerekir.

  Engelli Bireylere Yönelik Toplumsal Tutumlarımız;

  ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ gibi engelli bireylere özel günlerde bu bireylere yönelik toplumsal tutumlarımızın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine inanmaktayız.

  Herhangi bir engele sahip olma toplum içinde diğer bireyler gibi yer almaya, kendini gerçekleştirmeye engel olmamalıdır. Bunun en önemli yolu gelişmiş toplumlarda olduğu gibi; engelli bireylere yönelik toplumsal tutumların pozitif olmasıdır. O bireyleri ve ailelerini rencide etmeden onlarında bu toplumun bir bireyi olduklarını ve tüm bireylere tanınan haklardan faydalanabileceklerini onlara hissettirmek onlara verilebilecek en önemli hizmet olacaktır.

  ‘Hepimiz Birer Engelli Adayıyız’ ile başlayan açıklamalar artık yerini ‘ Tüm Engelliler Normal Birey adayıdır’ ile başlayan açıklamalara bırakmalıdır. Bu bireyleri Eğitimde; Kaynaştırma, Toplumsal yaşamda; Normalleştirme ve Bütünleştirme ile kendini gerçekleştirebilen bireyler durumuna getirmek tüm toplumun sorumluluğudur.

  Kaynaştırma, engelli öğrencilerin, özel olarak eğitim almış Özel Eğitim Öğretmenlerinin özel destekleriyle, normal sınıflarda eğitimlerini sürdürmesidir. Eğitimde bütünleştirmeyi sağlamaya çalışan kaynaştırma, engelli bireylerin gelişimini en üst düzeye çıkaracak ve gereksinimlerinin en uygun şekilde karşılanacağı bir düzenlemedir.

  Günümüzde Engelli öğrencilerin eğitim yaşamlarında karşılaştıkları güçlükler genel olarak fiziksel ortam düzenlemelerinden eğitsel düzenlemelere, öğretmenlerin ve diğer öğrencilerin olumsuz tutum ve davranışlarına kadar çok uzun bir çizgi oluşturmaktadır. Engelli öğrenciler ve ailelerinin eğitim hayatları boyunca mücadele etmek zorunda kaldıkları alanlar çok fazladır.

  Bütünleştirme, engelli kişilerin, toplumun bir üyesi olarak, kendi duygularının ve kendilerinin farkında olarak yaşamalarını sağlamaktır. Engelli kişiler toplumla bütünleştirilirlerse, toplumsal yaşam daha da zenginleşecektir, onların katkısı olmadan toplumsal yaşamın bir parçası eksik kalacaktır. Normalleştirme ilkesinin bir sonucu olarak, engelli kişilerin normallerle birlikte, uyumlu bir şekilde yaşamalarının sağlanması ise bütünleştirmedir.

  Ancak ülkemizde yaşanan en büyük problem Engelli bireylerin evlerinden çıkarılarak kendilerine uygun olarak sunulan eğitim hayatlarını tamamlayarak mezun olunca iş bulamayıp tekrar evlerine dönmeleridir. Engelli bireyler toplumda çalışan, üreten bir birey olmak yerine eğitimlerini tamamlamış ancak evde zaman geçiren iş hayatına katılamamış ve ailelerinin bakımı ile hayatını sürdüren bireyler durumuna tekrar dönmektedirler.

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2010) verilerine göre ülkemizdeki Engelli Oranı; Toplam nüfusun %12.29’dur. Yani ülkemizde 9 milyon engelli birey bulunmaktadır.

  TÜİK 2010 verilerine göre;

  Antalya’da yaşayan engelli birey sayısı: 12136

  Okuryazar olmayan engelli sayısı: 3134

  İlkokul ve ilköğretim mezunu engelli sayısı: 4302

  Orta öğretim mezunu engelli sayısı: 276

  Okul öncesine devam eden engelli sayısı: 587

  İlköğretim okul ve kurumlarına giden kaynaştırma öğrenci sayısı: 1918

  İlköğretim okulu özel eğitim sınıfına giden engelli öğrenci sayısı: 626

  Ortaöğretim kurumlarına giden yine kaynaştırma öğrencisi sayısı: 244

  Ortaöğretim kurumlarında özel eğitim sınıfına giden öğrenci sayısı: 1164

  İkinci bir engeli bulunan engelli sayısı: 1074

  3-14 yaş arası hiçbir okula veya rehabilitasyon merkezine gitmeyen sayısı: 114’tür.

  Ülkemizde Çalışma Hayatında Engellilerin Durumu;

  Aralık 2012 itibariyle Türkiye’de 50 veya daha fazla işçi çalıştırdığı için engelli çalıştırma zorunluluğu olan 16 bin 980 iş yeri bulunmaktadır. Bu işyerlerinde toplam 77 bin 547 engelli çalışmaktadır. Hesaplandığında 25 bin 250 engelli daha çalıştırılması gerekmektedir. Yani özel sektörde engelliler için var olan yasal zorunlukla tanımlanmış kontenjanın 4’te 1’i boş bulunmaktadır. Bu işverenler bu alandaki yasal zorunluluğa uymadıkları için 2012 yılında yaklaşık 33 milyon lira ceza ödemişlerdir. Yani ülkemizdeki işverenlerin 4’te 1’i engelli bireyleri çalıştırmak yerine yasal cezaları ödemeyi tercih etmektedirler.

  Antalya’da ise Özel Sektörde 1217 boş engelli kontenjanı bulunmaktadır.

  Bu durumda, bugün Antalya’da yaşayan her 10 engelliden birine istenilirse iş olanağı sağlanabilecektir.

  Engellilerin istihdamı ve çalışma hayatına kazandırılması için tüm belediyelerin, yerel kuruluşların ve STK’ların ortak çalışmalar yürütmeleri ve ilimizde Engelli bireylerin toplumla bütünleştirilmesi için yeni projeler ortaya koymaları engelli bireyleri ve ailelerini özel farkındalık günlerinde hatırlanmaktan daha mutlu edecektir.

  Saygılarımızla

   

   

   

                                                                                                ENGELLİLER MECLİSİ

  Engelliler Meclisi Haberler
  ENGELLİLER MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI
  ENGELLİLER MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ MART AYI TOPLANTISI YAPILDI
  ENGELLİLER MECLİSİ OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  3 ARALIK 2017 DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
  ENGELLİLER MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI
  ENGELLİLER MECLİSİ MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  Engelliler Meclisi Toplandı
  BASIN AÇIKLAMASI
  ENGELLİLER MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  ENGELLİLER MECLİSİ ve TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU ORTAK TOPLANTI DÜZENLEDİ
  ENGELLİLER MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  12