özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  İmar Planlama, Kültür Sanat ve Çevre Gruplarının ortak olarak düzenledikleri Dokuma Alanı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

 • Kategori
  :İmar ve P. Haberler
  Tarih :21/5/2015
  Okunma Sayısı :1044

  Antalya Kent Konseyi İmar Planlama, Kültür Sanat ve Çevre Gruplarının ortak olarak düzenledikleri Dokuma Alanı ile ilgili bilgilendirme toplantısının ilki yürütme kurulu kararı gereği Sayın Recep Esengil tarafından 03.04.2015 tarihinde yapılmıştır. Geçmişten günümüze geçen süre içerisinde Dokuma Alanının bugünkü durumuna gelinceye kadar ki geçirdiği evreler ve bu süreçte Antalya Kent Konseyinin bu süreçteki rolü ile ilgili bir sunum yapılmıştır.

  Dokuma Alanı ile ilgili ikinci toplantı 20.05.2015 tarihinde Dokuma Projesi Çalışma Grubu Raporu ile ilgili bilgilendirme şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bilgilendirme Dokuma Projesi Çalışma Grubu Başkanı M. Osman Aydın tarafından yapılmıştır.

  Sunumda Alana ve Mevcut Yapı Stoğuna İlişkin Öneriler üzerinde durulmuştur. Bunlar;

  Dokuma Parkı (Senaryo) kapsamında Kent Parkı, Kültür/Sanat/ Bellek Parkı, Katılımcı Kullanım ve Yaşatma Modeli, İdare Binası (Kent ve Dokuma Belleği Merkezi), Fabrika Yapısı(Dokuma Müzesi-Eğitim-Öğretim, Bilim ve Deneyimleme Merkezi-Çok Amaçlı Kullanım) kapsamında; Dokuma Müzesi, Bilim-Eğitim-Öğretim ve Deneyimleme Merkezi, Kreş Yapısı (Çocuk Oyun ve Eğitim Merkezi), Depo Yapıları (Sanat Atölyeleri), İşçi Yemekhanesi (Lokanta-Kafeterya), Memur Yemekhanesi (Sümerbank Dokuma Lokali), Misafirhane Yapısı (Konaklama), Trafo Yapısı (Şehir Kütüphanesi), Park Alanı, Spor Alanı, Müdür Lojmanı(Kır Kahvesi), Eğitim Salonu (Dokuma Güzel Sanatlar Galerisi) hakkında kullanımlara ilişkin öneriler sunulmuştur.

  Raporda yer alan, alanın çevresi ile ilgili birtakım öneriler hakkında da bilgi sunulmuştur. Raporda, Dokuma Alanı olarak adlandırılan alanın arka bölümü (eski 1245 parsel) 27718 Ada 1 Parsel ile ilgili olarak mahkeme kararı beklenmeksizin kentsel ve bölgesel iş merkezi kararının kaldırılarak bir an önce yeni bir plan kararı getirilmesini, park alanı ile bu alanın bütünleştirilmesi ve kentlinin her iki alanı birlikte bir bütün olarak kullanması ve emsalin 0.60’a düşürülmesi hakkında önerilerde bulunulduğu belirtilmiştir. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığına Devredilen bir bölümü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na tahsis edilen Pil Fabrikası Alanının tahsis dışında kalan ve imar planında park alanı olan fabrikasının bulunduğu alanın da Dokuma Fabrikası alanına dahil edilmesi ve kent parkı olarak tahsisinin alınabilmesi için gerekli girişimlerin yapılması için büyükşehir belediyesine çağrı yapıldığı belirtilmiştir. Bununla ilgili olarak kent konseyine bir kampanya başlatması önerilmiştir.

  Dokuma Projesi Çalışma Grubu Raporu hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantı sonucunda, raporda kent konseyine ilişkin sunulan önerilerin ve alanla ilgili gelişmelerin takip edilmesi hususunu 13.05.2015 tarihli yürütme kurulu kararı ile oluşturulan dokuma komisyonu tarafından görüşülmesine karar verilmiştir. Toplantı iyi dilek ve temennilerle sona ermiştir.

  İmar ve P. Haberler
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU EYLÜL AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU AĞUSTOS AYI TOPLANTISI YAPILDI
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU SON TOPLANTISINI YAPTI
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU HAZİRAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU MAYIS AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA GRUBU ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA GRUBU AĞUSTOS AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA GRUBU NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANDI.
  İMAR PLANMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANDI
  123