özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI TOPLANTISINI YAPTI

 • Kategori
  :İmar ve P. Haberler
  Tarih :12/10/2015
  Okunma Sayısı :1108
  Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu Ekim ayı olağan toplantısını “Koruma Alanlarında Planlama Sorunları” gündemiyle Dr. Ebru Manavoğlu başkanlığında yapmıştır. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve  Denetim Şube Müdürlüğü, Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Meslek Odaları temsilcileri ve İmar ve Planlama üyeleri katılmıştır. 
  Toplantının birinci kısmında Kaleiçi, Balbey ve Haşimişcan mahallelerinin mevcut durumu ve planlama çalışmaları hakkında kurum temsilcilerinden bilgiler alınmıştır. Kaleiçi Kentsel Sit Alanına ilişkin mevcut Koruma Amaçlı İmar Planının bulunduğu fakat bu planların ihtiyaca cevap veremediği için Revizyon Çalışmalarının devam ettiği  belirtilmiştir. Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Alanı ilan edilmesiyle çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir.  Kalekapısı ve çevresinde daha çok hanutçu, seyyar satıcılar, dilenci sorun oluşturmaktadır. Kentsel Sit Alanlarında en önemli sorunlar bu alanlarda bulunan terk edilmiş harap binaların çevreye zarar verme potansiyelinin bulunması, işlevsiz alanların farklı insanların yaşam haline gelmesiyle güvenlik sorunu yaratması,  aydınlatmanın yetersiz oluşu, fonksiyonların tam olarak belirlenememesinden kaynaklanan kimlik sorunları, otopark ve ulaşım, halkın bilinçsizliği gibi sorunlar bulunmakta, bu alanlar kent kimliğine ve turizme yeterli katkıyı sağlayamamaktadır. 
  Bu alanlardaki sorunların giderilmesi için neler yapılabilir sorusuna cevap arandığı toplantının ikinci bölümünde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 
  1. Kaleiçi, Balbey, Haşimişcan mahalleleri bir bütünlük içerisinde birbirleriyle ilişkileri düşünülerek planlanması gerekmektedir. Organik etkileşim içinde bulunduğu Cumhuriyet Meydanı ve Karaalioğlu Parkını da içine alan bir genişlikte tasarlanmalıdır. 
  2. Kaleiçi Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarının üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak kent kimliğine katkı sağlayacak, tarih, kültür ve yöresel çevre değerlerini koruyan, altyapı sorunlarını giderici,  fonksiyon tanımlamasının yapıldığı ,tarihi yapıların restorasyonuna yönelik projelerin geliştirilmesine olanak sağlayacak, otopark ve ulaşım sorunlarını ortadan kaldıracak çözüm önerileri içeren, yaya ve taşıt dolaşımını ayıran, turizm aktivitelerinin planlı bir şekilde gelişmesine imkan sağlayacak,  farklı kurumların birbirleriyle eşgüdüm içerisinde çalışmasına imkan sağlayacak, güvenlik tedbirlerinin alındığı, uygulanabilir, katılımcı bir anlayışla yapılması gerekmektedir.  
  3. Balbey Mahallesinin Kentsel Yenileme Alanı ilan edilmesiyle birlikte yeni bir planlama çalışmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Çevrenin dışarıdan görünümünü ve farkındalığını arttıracak ulaşım düzenlemeleri yapılara, yaya dolaşımını arttıracak, yaya-taşıt ayrımı sağlanmalı, Mahalle Sobacılar Çarşısı ve yeşil alan düzenlemeleriyle birlikte bir bütün olarak çevresiyle ilişkileri göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. Balbey mahallesini otopark olarak kullanan çevre yerleşmelerine belirli kısıtlamalar getirilmeli, otopark ve ulaşım sorunları kısa sürede çözüme ulaştırılmalıdır. Mahallede aydınlatma arttırılmalıdır. Tescilli binaların çoğu harap halde bulunmakta içerisinde yaşayan ve çevredeki insanlar için güvenlik sorunu oluşturmaktadır. Bu alanların restorasyonu konusunda halk bilinçlendirilmeli maddi destek sağlanmalıdır. Bu alanlara ilişkin belediyenin yapacağı farklı düzenlemelerle güvenlik problemlerini azaltacak öneriler geliştirilmelidir. Sadece fiziki düzenlemelerin yeterli olmayacağı yenileme alanında Sosyal yapı analizleri yapılarak, halkla birlikte katılımcılıkla gerçekleştirilecek projeler burada yaşayan kişilerin aidiyet duygusunun gelişmesine ve projeleri sahiplenmelerine olanak sağlayacaktır. 
  4. Özellikle kentsel tasarımın geliştirilmesi kentsel sit alanlarında sivil toplum, halk ve yerel yönetimin bir arada hayata geçireceği kentsel tasarım projelerinin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 
  5. Sokak Sağlıklaştırma Projeleri hayata geçirilmelidir. 
  6. Sadece fiziksel yapıyı değil sosyal yapıyı da önemseyen projelerin hayata geçirilmesi, 
  7. İlgili kurumların birbirleriyle koordinasyon içerisinde çalışması gerekmektedir. 
  8. Kaleiçi Kullanım Yönergesi Uygulanmalıdır. Kaleiçi koordinasyon merkezinin etkin olarak çalışması sağlanmalıdır. 
  9.Bu alanlarla ilgili tüm kurumların, halkın ve sivil toplumun içerisinde bulunduğu fikirlerin paylaşıldığı katılımcı bir planlama anlayışı benimsenmelidir. 
  10. Kent yöneticilerinin bu alanlardaki sorunların giderilmesi ve kentte yeterli katkıyı sağlamasına yönelik istekli olması, kararlı politikalar ve stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. 
  Toplantı sonucunda Antalya kent merkezi ve kentsel sit alanlarının sorunlarına  ve çözüm önerilerine ilişkin rapor hazırlanmasına ve ilgili kurumlara iletilmesine karar verilmiştir. Toplantı iyi dilek ve temennilerle sona ermiştir. 
   
  İmar ve P. Haberler
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU EYLÜL AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU AĞUSTOS AYI TOPLANTISI YAPILDI
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU SON TOPLANTISINI YAPTI
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU HAZİRAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU MAYIS AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA GRUBU ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA GRUBU AĞUSTOS AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA GRUBU NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI
  İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANDI.
  İMAR PLANMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANDI
  123