özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

 • Kategori
  :Kadın Meclisi Haberler
  Tarih :25/11/2015
  Okunma Sayısı :714
  Bugün 25 Kasım
   
  Bugün 55 yıl önce Dominik Cumhuriyeti’nde sadece özgür yaşamak istedikleri ve öncülüğünü yaptıkları Clandestina Halk hareketine destek verdikleri için, 3 kız kardeşin bir uçurumun dibinde hunharca, katledilmiş olarak bulunulduğu ve tüm dünya için utancın insanlık ayıbının yıl dönümü. 
  Mirabel Kardeşler ne şiddet gören ilk kadınlardı ne de şu anda bizler burada bu konuşmayı gerçekleştirirken evde, ofiste ya da sokakta; kısacası yaşamın her alanında şiddet görmekte olan kadınlar son şiddet mağdurudur!
   Kadına yönelik şiddet, yaygın olarak, tüm dünyada erkekler ve kadınların yakın çevresi tarafından sürdürülüyor. Toplumsal hayatta ya da özel yaşamda kadınlar fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik baskı; küçük yaşta evlendirilme, çocuk doğurmaya zorlanma ve böylece erkeğe bağımlı hale getirilme, evde ya da işyerinde emeğinin sömürülmesi gün geçtikçe olağanlaşıp kanıksanmakta.
  Tarihin ilk çağlarından bu yana kimsenin yadsıyamadığı bir gerçek var; Kadın toplum dinamiğini canlı kılan varlık. Yani kadın bilinçlenirse, toplum bilinçlenir. Tarih boyunca en büyük diktatörlüklerin yapılarına bir bakın en büyük baskıyı en büyük zulmü hep kadınlar görmüştür. Eğitimli ve bilinçli bir kadından, daha güçlü bir toplum dinamiği düşünülemez.
  Her toplumda olduğu gibi bizim Ülkemizde de doğası gereği kadın, aktif, üretken ve cefakar tavrıyla her kulvarda varlığını göstermiş, toplum dinamiklerine yön vermiştir. Ataerkil yapı ve toplumsal olguların tüm muhalefetine rağmen M.Kemal ATATÜRK Türk Kadınına birey olma hakkı vermiştir.
  Kadınlar, haklarını bilen, haklarına sahip çıkan ve başkalarının haklarına da saygı duyan, toplum dinamiklerine uyan hatta yön veren, birleştirici güçtür. Demokrasinin değerini bilen ve onu koruyandır. Ancak toplum içinde yaşayan kadınlarımız gerek öğrenilmiş çaresizlik gerekse aileden aldıkları cinsiyetçi eğitim gereği gördüğü baskıyı, uygulanan şiddeti, yaşadığı her türlü olumsuzluğu saklayarak, toplum baskısına boyun eğmekte ve haklarını koruyamamaktadır. Gördüğü şiddeti her türlü baskıya rağmen haykıran, yasal hakkı gereği yargıya taşıyan kadınlarımızın ise suçlulara tanınan “iyi hal indirimleri” ya da tecavüzcüsüne verilen “tutku derecesinde beslenen sevgi” gereği ceza indirimine gidilmesi hatta cezalandırılmaması toplumun gözünde kadına yönelik şiddeti meşrulaştırma çabalarıdır.
  Ülkemizde son 10 yılda kadına yönelik her yönde şiddet eğilimi %1400 artış göstermiştir. Adalet bakanlığı verilerine göre 2002-2015 yılları arasında tam 5.406 kadınımız katledilmiş, bunların 636’sı ise ailesi ve yakın akrabaları tarafından öldürülmüştür. Bu cinayetlerin sadece 1157’si ulusal ve yerel basına yansımıştır.
  Türkiye’de kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için verilen mücadele ve çıkarılan yasalar, bu şiddeti durdurmaya yetmiyor. Şiddetin her türlüsüne maruz kalan kadınların, son noktada cinayete kurban gitmelerinin önüne bir türlü geçilemiyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun aylık hazırlayıp yayınladığı verilerden derlediği bilgilere göre, 2013 yılında 237 kadın öldürüldü. Öldürülen kadınların 25’i koruma talep etmişken 18’i koruma alabildi. 2013 yılında en fazla kadın cinayetinin yaşandığı 5 il İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Antalya ve Gaziantep oldu. 
  2014 yılının ilk 6 ayında her üç günde bir kadın öldürülürken, bu sayı istatistiklere 139 olarak yansıdı. En çok cinayetin işlendiği ilk üç il 28 cinayetle İstanbul, 10 cinayetle Gaziantep, 7 cinayetle Adana oldu. Bu illeri 5’er cinayetle Antalya, Hatay, Konya ve Mersin takip etti. Haziran ayından bu yana geçen 4 aylık sürede öldürülen kadın sayısı 116 olurken, ilk 10 ayda öldürülen kadın sayısı 255’e yükseldi.
  Bunca olumsuzluğa, baskıya rağmen annedir kadın. Doğuran, eğiten, emek verendir… Hayatın hiçbir alanından emeğini esirgemeyen ama karşılığını şiddet, baskı ve zulümle alan kadınlar; sadece günümüzde değil geçmiş yönetimlerin de uyguladığı yanlış politikalar ve hukuka verdikleri zarar sebebiyle Mustafa Kemal Atatürk’ ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesinin gerisinde kalmıştır. 
  Türk kadınını kıyafeti ya da yaşam tarzı nedeniyle ayrıştırmaya çalışmak, bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki kadınlarımız bu oyuna gelmeyecek, her alanda olduğu gibi bu ayrıma da müsaade etmeyecektir.
  Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak şimdi soruyoruz?
  Kadına Yönelik şiddet ne zaman son bulacaktır?
  Kaç kadın daha duygusal, ekonomik, ruhsal şiddete uğrayacak, bu önlenemeyen şiddet daha kaç kadının hayatına mal olacaktır?
  Artık, bu güne dek imzalanmış tüm uluslar arası sözleşmelerin işlerliği sağlanmalıdır.
  Kadına Yönelik Şiddetle mücadele için, ciddi, kapsamlı eylem planları hayata geçirilmeli, biran önce toplumsal bilinç geliştirilmelidir.
  Ceza kanunundaki “haksız tahrik indirimi” kaldırılmalı.
  “Yaşamın tüm kesimlerinde ekonomiden siyasete, aileden tüm ülkeye kadınlar olarak BİZ tüm alanlarda birlik ve beraberlik içinde olalım. Biz kadınlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden çağdaş ülkeler düzeyine çıkaracak toplumun en temel yapı taşlarıyız.”
  Emeğimiz, Bedenimiz, Kimliğimiz Bizimdir.
  Kadın Meclisi Haberler
  ANTALYA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 5 ARALIK KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLİŞİ BASIN AÇIKLAMASI
  25 KASIM KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  KADIN MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ EYLÜL AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  KADIN MECLİSİ 8 MART HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI.
  ŞİDDET VE İSTİSMAR KABUL EDİLEMEZ!
  SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI.
  25 KASIM DÜNYA KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
  KADIN MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ ve ÇELENK TÖRENİ
  KADIN MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  KADIN MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  Kadın Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı.
  ANTALYA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ BASIN AÇIKLAMASI
  123