özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  ANTALYA KENT KONSEYİ KURULUŞUNUN 20.YIL DÖNÜMÜ ÇELENK SUNUMU

 • Kategori
  :Haberler
  Tarih :3/3/2017
  Okunma Sayısı :557

   

  Antalya Kent Konseyi; yerel yöne­tim ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, meslek kuruluşları, üniversite, mahalle muhtarları, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra toplumun örgütsüz kesimlerinin katılımını kolaylaştıran kurumsal yapılanmayla kentimizin en geniş katılımlı demokratik platformudur. Bundan 20 yıl önce Antalya Büyükşehir Be­lediye Başkanı’nın ve Mimarlar Odası Antalya Şubesinin ortak çağrısıyla oluşturu­lan Kent Konseyi:

   

  • Kentine sahip çıkma, aktif katılım, çözümde ortaklık, anlayışı ve katılımcılarını sorumlu kentli kimliği ile bir araya getirmektedir.

   

  • Kentte birlik ve bütünlük içerisinde sağlıklı, güvenli, sürdürülebilir kent ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Kentimizin tüm katılımcılarının zengin bilgi ve birikimleriyle kentin en büyük gönüllü bankasını oluşturmaktadır.

   

  • Antalya Kent Konseyi olarak, bu yaklaşım ve ilkelerle hazırladığımız çok sayıda görüş ve öneriler, başta belediyeler olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca hayata geçirilmiştir.  Sonuçlarını takip etmekte, yapılan tüm çalışmalar internet sitemiz, yazılı yayınlarımız ve basın kanalıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

   

  • 3 Mart 1997 den itibaren  tüm çalışmalarını kesintiye uğramadan, demokratik usullerle, kurumsallığını geliştirerek sürdürmüştür. Türkiye’de başka örneği olmayan bu demokratik yapı kentimizdeki toplumun tüm kesimlerinin sahiplenmesi ve kendilerine ait bir platform olarak görmeleri ile birlikte, farklı fikirlere saygı ve tahammül etme, birbirine duyduğu güven, saygı ve sevginin bir sonucudur. 2002 yılında Johannesburg’da ya­pılan Birleşmiş Milletler Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’de dünya öl­çeğindeki “en iyi uygu­lama” örneği olarak gösteril­mesiyle uluslar arası boyutta da başarısını ve kurumsallaşmasını kanıtlamıştır.

   

  Kent Konseyi kurumsal yapılanması ve çalışmalarında; toplum yararı doğrultusunda ortak kentlilik bilinci ile kentin tüm topluluklarının, örgütlü sivil toplumun ortak sesi hem de oluşuma katılan kuruluşların ve kişilerin veya oluşturdukları organların ortak hareketi doğrultusunda çalışmalarına devam edecektir. Bu ilkeli çalışmaların yerel ve ulusal demokrasinin kökleşmesine katkı sağlayacağına inanmaktayız. Bu yaklaşımla tüm kurum ve kuruluşlarda geleneksel yönetim anlayışının dışında yeni bir yönetim ahlakının kökleşmesi ve gelenekselleşmesi beklentilerimizdendir.

   

  20 yıllık süreçde; yukarıda açıkladığımız ilkeler doğrultusunda emek veren, katkı koyan tüm kentliye, kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı katkının gelecek süreçte de devam edeceğine inanıyoruz.

  Saygılarımızla.

   

   

  YÜRÜTME KURULU