özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax

.

ANTALYA KENT KONSEYİ İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU 12.11.2013 tarihli yürütme kurulu toplantısında alınan karar gereği kentin imar-planlama öncelikleri aşağıdaki beş ana başlık altında belirlenmiştir. 1. Kent vizyonu ve stratejilerinin belirlenmesi, kentin makro ölçekten mikro ölçeğe inen, deprem- ulaşım ana planı kararlarını içeren arazi kullanım kararlarıyla uyumlu bütüncül planlama çalışmalarının yapılması. • 6360 sayılı yasa gereği belirlenen büyükşehir sınırları doğrultusunda üst ölçekli planlama çalışmalarının revize edilmesi, • Kent planlarının gerektirdiği ölçek ve içerikte kentin ihtiyacı olan sosyal ve teknik donatı alanlarını sağlayacak şekilde revize edilmesi, 1/5.000 Nazım İmar Planlarının güncellenmesi, sayısal haritaların temini, 1/1000 İmar Planlarıyla, 1/5.000 Nazım İmar Planlarının uyumsuzluğunun giderilmesi. • Ulaşım ana planı kararlarının kentin önceliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak uygulanması, kent planlama çalışmalarıyla entegrasyonunun sağlanması, • Plansız alanların planlama sorunlarını giderici çalışmaların yapılması, • Alt merkezler oluşturularak, planlı barınma-çalışma (ticaret, sanayi, turizm v.s) ve ulaşım ilişkisinin sağlanması. • Kentsel dönüşümün sosyal-ekonomik-fiziksel boyutuyla birlikte değerlendirilmesi • Kırsal planlama yaklaşımı geliştirmek • Her kesim için adaletli planlamayı sağlamak. 2. Çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması, kentsel yayılmanın kontrollü olması, kentsel rantın açık ve yeşil alanlar, kıyılar ve doğal kaynakları yok etmesinin ve farklı kullanımlara dönüştürülmesinin engellenmesi. 3. Kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi • Ulaşımda ilçelere erişilebilirliğin arttırılması, yaya önceliği tanımak ve toplu taşımayı özendirmek • Açık-yeşil alan varlığını arttırmak-kentsel yeşil alan sistemi oluşturmak • Kentsel hizmetlere (sosyal, kültürel,sağlık,eğitim v.s) ve bilgiye eşit erişim • Kent kimliğinin yaşatılması, kentsel sit alanlarında (Kaleiçi, Balbey, Haşimişcan) uygulanabilir planlama çalışmaları. • Kentsel tasarımı özendirmek, kentsel vizyon projelere yönelik yarışmaları arttırmak • Antalya EXPO 2016’nın kenti geliştirici bir fırsat olarak görülmesi, • İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak, atık yönetimi, enerji etkin planlama, gürültü, görsel, hava ve su kirliliğinin önlenmesi 4. Kent makroformunu bozan, teknik ve bilimsel etüdler içermeyen parçacıl plan tadilatlarının yapılmaması 5. Ahlaklı ve şeffaf yönetişim anlayışı. Planlamaya katılımı sağlayacak mekanizmaların oluşturulması. ANTALYA KENT KONSEYİ İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU ANTALYA 2016 EXPOSU İÇİN ÖNERİLER Expo nedir? EXPO, Exposition ın kısaltmasıdır. Exposition ın Türkçe karşılığı ise "Sergi"dir. Expo lar, "Dünya Sergisi" ya da "Dünya Fuarı" olarak da adlandırılır. Ticari fuar olmayan Expo, "eğitsel amaçlı bir tema ve kültür etkinliği" olarak anılmaktadır. Bu tema ve kültür etkinlikleri; teknoloji, yenilik ve doğaya uyum gibi evrensel konuları hedef alarak, tüm dünya ülkelerinin birikimleri ile geleceğe yönelik beklentilerini harmanlamaya yöneliktir. Expolar sosyal, kültürel ve eğitsel yüzüyle insanlığın gelişimine ve hoşgörüyle bütünleşmesine öncülük etmektedir. Aylar boyunca açık kalan Expo alanlarını, on milyonlarca ziyaretçi gezmektedir. Tüm ülkeler, ana temayla uyumlu olarak belirlenen alt temalardan birini tercih ederek Expo lara katılmakta, ulusal değer ve zenginliklerini o başlık çerçevesinde anlatmaya, tüm dünya insanlarının ilgi ve beğenisini kazanmaya çalışmaktadır. Expo Shanghai 2010’un ana teması "Better City, Better Life – Daha İyi Şehirler, Daha İyi Yaşam" olarak belirlenmiştir. Dünyanın kültür, tarih ve eğitim olimpiyatları olarak nitelendirebileceğimiz Expo lar, ülkeleri, uzmanlaşmış oldukları konulardaki bilgi birikimlerini daha yaşanır bir dünya için paylaşmak üzere bir araya toplar. Burada ürünler değil fikirler, kültürler ve dünyanın geleceği için projeler sergilenir. İlk Expo nerede yapılmıştır? İlk olarak 1851 de Londra Kristal Palas ta düzenlenen sergi ile temelleri atılan Expo lar, 31 ülke tarafından 1928 yılında oluşturulan Bureau International des Expositions (BIE) (Uluslararası Sergiler Bürosu) tarafından organize edilmektedir. 158 yılda 67 kez düzenlenmiştir. Türkiye, BIE ye 2004 yılı Ekim ayında üye olmuştur. Son 50 yılda düzenlenen Expo’lar ve Temaları Yıl Kent Ülke Tema Ülke sayısı Ziyaretçi Sayısı Kapladığı alan (ha) Özelliği 1958 Brüksel Belçika Barış İçin Demokratik Talep 42 51 milyon 200 Atomium açılışı 1962 Seattle-Washington ABD Uzay Çağında İnsan 24 9,5 milyon 30 Seattle Uzay İğnesi, Alweg Treni unutulmaz eserleri, Washington pavyonu, Pasifik Bilim Merkezi 1964 New York ABD Karşılıklı Anlayışla Gelen Barış 24 51,5 milyon 160 - 1967 Montreal Quebec Kanada Dünya Toprağı ve İnsan 62 50 milyon 403 Kanada’nın konfederasyon oluşunun 100. yılı 1968 San Antonia-Texas ABD Amerika Uygarlıklarının Buluşması 23 6,5 37 Halen yayın vericisi olarak kullanılan 622 foot (yaklaşık 190m. kule. 1970 Osoka Japonya İnsanlığın Uyum ve Gelişmesi 75 64 milyon 330 Japon Gaz Endüstrisi Pavyonu 1974 Spokene-Washington ABD Yeni, Temiz Bir Çevre 10 4,8 milyon 100 Çevre temalı olarak yapılan Expoların ilki 1975 Okinawa Japonya Özlenen Deniz 37 3,5 milyon 30 Expo’nun büyük bir bölümü okyanusta yüzen bir platformda kurulmuştur. 1982 Knoxville ABD Dünyayı Değiştiren Enerji 16 11 milyon 30 - . Yıl Kent Ülke Tema Ülke sayısı Ziyaretçi Sayısı Kapladığı alan (ha) Özelliği 1984 New Orleans ABD Nehirler Dünyası ve Yaşam Kaynağı olarak Su 26 7,3 milyon 34 Expo açıkken iflasını istemiş olan tek Expo’dur 1985 Tsukuba Japonya Konut ve çevresi, Evdeki İnsan İçin Bilim ve Teknoloji 46 20 milyon 100 Sumitomo pavyonu 1986 Vancouver Kanada Değişen Dünya 54 22 milyon 70 Vancouver kentinin kuruluşunun 100. Yılı 1988 Brisbane Avustralya Teknoloji Çağında Mola ve Eğlence 37 18,5 milyon 40 Avustralya nın kuruluşunun 200. yılının da kutlandığı 1992 Sevilla İspanya Keşif Çağı 108 18,5 milyon 215 Alan üniversite ve tekno park olarak kullanılmaktadır 1993 Taejon Güney Kore Kalkınma için Yeni bir Yol Fırsatı 141 14 milyon 90 - 1998 Lizbon Portekiz Okyanuslar-Gelecek için Miras 115 10 milyon 60 Vasco de Gama nın Hindistan a deniz yolunu buluşunun 500. yılı kutlamaları 2000 Hannover Almanya İnsan, Doğa, Teknoloji 187 18 milyon 160 - 2005 Aichi Japonya Doğanın Bilgeliği 121 22 milyon 178 Gas Pavillion, Mountains of Dreams Pavillion 2006 Chiang Mai Tayland İnsanlık İçin Sevgi 32 80 2200 tropik bitki türü, 2500000 çiçek sergilendi. 2008 Zaragoza İspanya Su ve Sürdürülebilir Gelişme 105 6 milyon 130 milyon euro gelir 2010 Shanghai Çin Daha iyi Şehirler Daha iyi Hayat 200 70 milyon Türkiye Çatalhöyük temasıyla katılmıştır. Expo daha önce Türkiye’de düzenlenmiş midir? Üyelik sürecinden sonra Türkiye, 2015 yılında gerçekleştirilecek Expo için "Daha İyi Bir Dünya İçin Yeni Yollar: Herkes İçin Sağlık" teması ile aday olmuş, ancak İzmir, Milano karşısında kaybetmiştir. Türkiye son olarak 1992 Sevilla, 1998 Lizbon, 2000 Hannover, 2005 Aichi (Türkiye kategorisinde altın madalya almıştır), 2006 Chiang Mai ve son olarak 2008 Zaragoza (Türkiye kategorisinde gümüş madalya almıştır) sergilerine iştirak etmiştir. Genel olarak Expo lara katılan Türkiye Expo ların hiçbirine ev sahipliği yapmamıştır. Expo’nun amacı ve hedefleri nelerdir? Kültür, tarih ve eğitim olimpiyatları olarak nitelendirilen Expo’lar ülkeleri uzmanlaşmış oldukları konulardaki bilgi birikimlerini daha yaşanır bir dünya için paylaşmak üzere bir araya toplamayı amaçlar. Bu fuarlar fikirlerin kültürlerin ve dünyanın geleceği için projelerin sergilendiği etkinliklerdir. Bu bağlamda Expo’lar birer ticari fuar olmaktan öte eğitsel amaçlı birer tema ve kültür etkinliği olarak toplumun bilgilendirildiği forumlardır. Tema ve kültür etkinlikleri; teknoloji, yenilik ve doğaya uyum gibi evrensel konuları hedef alarak tüm dünya ülkelerinin kültürel mirasları ile geleceğe yönelik beklentilerini bütünleştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca Expolar seçilen temalar ve alt temalarla zenginleştirilerek eğitici özelliğiyle de dikkat çekmektedir. Expolar ilk olarak ekonomik ve teknolojik gelişmelerin sergilenmesi amacıyla ortaya çıkmasına rağmen, sonrasında tüm dünya ülkelerini bir araya getiren kültür ve üretimden kaynaklanan politik güçlerin sergilendiği bir etkinlik olmuştur. Expolar sadece düzenlendikleri dönemi yansıtmakla kalmayıp, geleceğin dünyasını şekillendiren organizasyonlar olarak da önem kazanmıştır. Botanik Expo’sunun Özelliği nedir? Expo organizasyonları, evrensel-özel sergi ve botanik temalı olmak üzere iki farklı etkinlik olarak yapılmaktadır. AIPH Konseyinin ve BIE Genel Kurulu’nun ortak kararı ile bir kente botanik Expo’sunu düzenleme hakkı verilmektedir. Botanik Expo organizasyonları ise son yıllarda evrensel Expo’lar kadar önemli bir uluslar arası etkinlik olarak görülmektedir. Botanik Expo’ları gelişmiş teknolojiler ve yenilikçi değer ve kalite ile ürünlerin sergilenmesine odaklanmaktadır. Antalya 2016’da yapılacak bir botanik Expo’sudur. En son Hollanda- Venlo kentinde Expo Floriade 2012 Dünya Botanik Expo’su düzenlenmiştir. Hollanda’nın Venlo şehrinde düzenlenen organizasyona Türkiye’de katılmış Türkiye bahçesi iki ayrı ödüle layık görülmüştür. Antalya 2016 Expo’sunun kentimiz ve ülkemiz için önemi Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen ve “Expo 2016 Antalya” adıyla ülkemizde düzenlenecek “Dünya Botanik Expo’sunun teması “Çocuk ve Çiçek” olarak belirlenmiştir. Antalya ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden birisidir. Sahip olduğu tarihsel, doğal, kültürel varlıkları, kıyıların çekiciliği ile gerek yerli gerekse yabancı turistlerin en çok rağbet ettiği yöreler arasındadır. Halen Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin % 30’u Antalya’ya gelmektedir. Turizm açısından böylesine önemli bir konumda bulunan Antalya ‘nın Expo’ya ev sahipliliği yapması çok önemlidir. Özellikle turizmin on iki aya yayılması ve çeşitlendirilmesi açısından önemli bir organizasyondur. Çeşitli ülkelerin temalı bahçelerinin sergileneceği kentte ülkelerin tanıtımı ve turizmin ön plana çıkararak kültür turizminin gelişmesine de önemli faydalar sağlayacaktır. Expo organizasyonu Antalya’nın ve ülkemizin tarım ve turizm potansiyelinin daha farklı ve geniş kitlelere tanıtımında önemli rol oynayacaktır. Expo organizasyonu ile gerek yerel, gerek ulusal gerekse uluslar arası kuruluşlar ile oluşturulan diyalog ve işbirliği ortamı ülkemiz ve bölgemiz adına gelecekte yapılacak organizasyonlar için referans noktası olacaktır. Expo’ya katılacak yüzden fazla ülke ve kuruluşların oluşturacağı temalı bahçeler için yapılacak çeşitli yatırım ve giderler Expo sürecince düzenlenecek olan kongre, forum, sempozyum, sosyal ve kültürel etkinlikler yirmi bin civarında organizasyon hem Antalya ve komşu illerimize hem de ülke ekonomisine olumlu etkileri olacaktır. Expo sonrası Antalya önemli bir çekim merkezi haline gelecektir. Organizasyonun altı ay devam edecek olması bu organizasyonu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biridir. Antalya 2016 Expo Özellikleri Botanik Temalı Expo 2016’nın genel niteliği ve alan özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Alanın Konumu: Antalya ili, Aksu ilçesi, Solak Köyü sınırları içerisinde. Ulaşım: Havalimanına 7,5 km. uzaklıkta Antalya-Serik yolu üzerinde. Mülkiyet: Batı Antalya Tarımsal Araştırmalar Enstitüsüne (BATEM) tahsisli hazine mülkiyetindeki arazi Kapladığı Alan: 108,8 ha. Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 8-10 milyon Tahmini Ülke Sayısı: 100 Sergi Süresi: 6 ay (Nisan-Ekim)(Açılış: 23 Nisan 2016 ) Tema: Çocuk ve Çiçek- “Gelecek Nesiller için Yeşil Dünya” Tahmini Sosyal-kültürel etkinlik Sayısı: 20 bin EXPO 2016 Antalya Kanunu: Kabul No: 6358 Kabul Tarihi: 31/10/2012 Bu Kanunun amacı; 2016 yılında Antalya’da yapılacak olan çiçek ve çocuk temalı Tescilli Evrensel Botanik Sergisinin etkinliklerinin planlanması, düzenlenmesi ve yönetilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. EXPO 2016 Antalya organizasyonuna yönelik faaliyetleri yürütmek üzere, bu Kanunda yer alan düzenlemeler dışında özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz ve merkezi Antalya’da bulunan EXPO 2016 Antalya Ajansı kurulmuştur. Ajans; Yönetim Kurulu, EXPO Konseyi, Genel Sekreterlik ve Ofisten oluşur. Yönetim Kurulu: Bakan başkanlığında, Antalya Valisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Bakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığından en az genel müdür seviyesinde birer temsilci, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile Antalya Ziraat Odası Başkanı olmak üzere dokuz üyeden oluşur. Bakan,Yönetim Kurulu üyelerinden birini başkan vekili olarak görevlendirir. EXPO Konseyi; Antalya Valisi başkanlığında, Bakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Akseki Belediyesi, Aksu Belediyesi, Alanya Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Elmalı Belediyesi, Finike Belediyesi, Gazipaşa Belediyesi, Gündoğmuş Belediyesi, İbradı Belediyesi, Kale Belediyesi, Kaş Belediyesi, Kemer Belediyesi, Kepez Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Korkuteli Belediyesi, Kumluca Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Serik Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Sebze ve Süs Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği, Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Tohumcular Birliği, Antalya İl Özel İdaresi, Antalya Ticaret Borsası, Antalya İhracatçılar Birliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Seyahat Acentaları Birliği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya Tanıtım Vakfı, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği, Antalya Kent Konseyi ve Antalya Gazeteciler Cemiyetinin üst düzey görevlileri veya temsilcileri arasından bu fıkrada adı geçen kurumlarca görevlendirilen elli dört üyeden oluşur. EXPO 2016 Antalya’nın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli gördüğü tavsiye kararlarını alır, hazırlık çalışmaları kapsamında yıllık program, bütçe, yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri ile gerekli görülen diğer konularda görüşlerini ve tavsiyelerini bildirir, Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterliğin çalışmalarını izler. Genel Sekreterlik, EXPO 2016 Antalya ile ilgili bütün faaliyetlerin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde programlanmasından, yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumludur. Yönetim Kurulu ile EXPO Konseyinin çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Ankara’da Bakanlık bünyesinde bir Ofis kurulur. Antalya 2016 Exposu için Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu Önerileri “Çocuk ve Çiçek” teması alt temalarla zenginleştirilmelidir. Expo belli bir ana konu-tema çerçevesinde hazırlanır. Antalya 2016 Expo’su için “Çocuk ve Çiçek” teması belirlenmiştir. Seçilen temanın evrensel özelliği, katılımcıların yeni fikirler geliştirebilmelerine olanak sağlaması, dünya için önemli mesajlar vermeye uygun olması ve ülkemiz açısından yüce önder Atatürk’ün çocuklara armağanı”23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nın dünyada kutlandığı tek ülke olması temayı doğru ve güncel kılmaktadır. Tema’ya ilişkin öneriler; • Bu tema alt açılımlarla zenginleştirilmelidir. • Bu temanın alt açılımları dünya için mesajlar vermelidir. • Temanın ülkemiz için önemi vurgulanmalıdır. • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile bütünleştirilmesi önemlidir. • TBMM’nin kuruluşunun 96. Yılı vurgulanmalıdır. • Atatürk’ün çocuklara duyduğu sevgi ve verdiği önem vurgulanmalıdır. • Çocuk ve Çiçek teması; Çocuk- Sevgi, Çocuk- Haklar, Çocuk- Doğa, Çocuk-Çevre, Çocuk-Dünya, Çocuk-Bayram, Çocuk-Ekoloji, Çocuk-Eğitim, Çocuk-Peyzaj, Çocuk-Barış, Atatürk-Çocuk , Antalya –tarım, Antalya-turizm v.s tema etkinliklerle çeşitlendirilmelidir. Planlama çalışmaları vakit geçirilmeden yapılmalıdır. • Kentin doğuya doğru denetimsiz olarak yapılaşmasına izin verilmemelidir. Mevcut tarım alanlarının korunması için bütüncül planlama çalışmasının zorunlu ve vakit geçirilmeden yapılması gerekmektedir. • Alanın Taşkın Alanı içerisinde yer almasından dolayı Aksu ırmağının DSİ Aksu Taşkın Koruma Projesi Planlama Raporu ve kent imar planlama kararlarıyla bütünleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Deprem Master Planı çalışmalarından elde edilen sonuçlar doğrultusunda yine bu alan için önceliklerin belirlenmesi gerekmektedir. • Planlama çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi gerekmektedir. Merkezi ve yerel yönetimin planlama çalışmalarında eşgüdüm içerisinde çalışması planlama çalışmalarının hızlı ve uygulanabilir olmasını sağlayacaktır. • Expo öncesi, sırası ve sonrası planlama çalışmalarının iyi organize edilmesi gereklidir. • İklimsel faktörler planlamaya yansıtılmalıdır. Expo Alanının yer seçiminde gerekli hassasiyet gözetilmemiştir. Dünyada Expo Alanlarının yer seçimi ilk yıllarda genelde merkeze yakın büyük yeşil alanlarda yapılmıştır. Ancak sonraki süreçte teknolojik ve bilimsel gelişmeler nedeniyle Expo alanları genellikle kent merkezinin yerine kentin çeperlerinde yer alan, kullanılmayan (çöplük, depo, liman, rafineri gibi endüstriyel tesislerin bulunduğu) bölgeler seçilmekte ve bu alanların iyileştirilmesi ile kente kazandırılması, cazibe merkezleri haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Antalya’da Expo alanı ekolojik anlamda hassas bir noktada seçilmiştir. Alan, etrafı tarım alanları ile çevrili ve taşkın tehlikesi bulunan Aksu Irmağı kenarında bulunmaktadır. Alanın Expo sonrası sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve cazibe merkezi haline getirilmesinin amaçlanması ile alanın hassas ekosistem içerisinde yer almasından dolayı çevresinin korunması amaçlarının planlama açısından birbirleriyle çelişkiler barındırmaktadır. Yer seçimi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmediği alanda planlama çalışmalarında bu hassasiyetin gösterilmesi, koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi gerekmektedir. Ulaşım ve altyapı olanaklarının planlı ve bütüncül olarak yeniden düzenlemesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. 1. Böylesine önemli bir organizasyonun Antalya kenti sınırlarıyla bağlı kalınmaması gerekmektedir. Expo’nun öncelikle Antalya, Isparta, Burdur bölgesine ve ülkeye yayılması için 2016 yılından önce ülkesel ve bölgesel ulaşım ve altyapı çalışmalarının bitirilmesi gerekmektedir. Bunlar; • Ankara- Antalya hızlı treni, • Karayolu Ulaşımları, Çevre Yolları • Havaalanı kapasitesi ve iyileştirmeleri • Raylı sistem alternatifleri 2. Expo alanını –Havaalanı bağlantısı, Expo alanının – kentle ilişkisi, Kemer-Alanya ilişkisinin kurgulanması ve raporlandırılması gereklidir. 3. Ulaşım Master Planı kararlarıyla kentsel planlama çalışmalarının eşgüdüm içerisinde planlanması ve uygulanması gereklidir. 4. Mekansal verilerin ve özellikle ulaşım ve altyapı verilerinin kullanıcılara ulaştırılması konularında kent bilgi sistemi ve cbs verilerinden yararlanılması büyük önem taşımaktadır. Expo alanının düzenlenmesine ilişkin proje yarışmayla belirlenmelidir. • Tüm ülke deneyimlerinden yola çıkarak Antalya 2016 Exposu için seçilen alanın düzenlenmesi yarışma yoluyla yapılabilinir. Böylece projenin, hem akademik ve mesleki çevreler tarafından tartışılması sağlanırken, Expo’nun tanıtımına ve halkın ve ilgili meslek çevrelerinin Expo’ya duyulan ilgiyi arttırmada fayda sağlanabilinir. • Proje alanı içerisinde yapılması planlanan Ülke Bahçeleri, Expo göleti, Expo ormanı, Expo tepesi, Tarım Müzesi, Seyir Kulesi, Çocuk Adası, Anfi tiyatro kullanımları dışında alana önerilecek farklı kullanımlar yarışmalarda önerilen fikirlerle zenginleştirilmelidir. Expo ile kentin altyapısı ve üstyapısı geliştirilmelidir. • Expo ile kentin altyapısı ve üstyapısı geliştirilmelidir. Bu tür uluslar arası organizasyonlar kentin gereksinim duyduğu yatırımların gerçekleştirilmesinde büyük bir fırsat olarak görülmelidir. Kent kimliğini yaşatacak adımlar atılmalıdır. • Kentin çevresini oluşturan dağlar (Beydağları-Toroslar), tarım alanları, ormanlar, kıyılar (falezler), vadiler ve akarsular, çevresel ekosistemi oluşturan doğal yapı elemanları olarak kentin imajına büyük katkı sağlamaktadır. Kentin imajı vurgulanmalı, yerel değerler ve kent kimliğini yaşatacak adımlar atılmalıdır. Halkın Katılımı Mutlaka Sağlanmalıdır. • Halkın Expo sürecine katılımı sağlanmalıdır. • Halk sürece ilişkin bilgilendirilmelidir(web, pano, broşür, video, seminer, toplantı v.s). • Gönüllü talep formları oluşturulmalı, Gönüllü olarak projeye dahil olmak isteyenlere mesleği, deneyimi, yaşı ve ilgi alanları dikkate alınarak projeye dahil edilmelidir. Gönüllü talep formları Expo web sayfası, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilikleri ve web sayfalarından, Antalya Kent Konseyi ve üniversiteler vasıtasıyla gönüllü olarak projede yer almak isteyenlere ulaştırılmalıdır. • Anket formları düzenlenerek Nasıl bir Expo isterseniz? Sorusu Antalya halkına sorulmalıdır. • Expo’ların başarısında yerel halkın projeyi sahiplenmesi büyük önem taşımaktadır. Antalya Expo’sunun da başarılı bir şekilde yapılabilmesi için bilgilendirme ve etkinliklerle halkı sürece katma konusunda geç kalınmamalıdır. • Antalya Kent Konseyi halkın Expo Sürecine katılımında lokomotif bir görev üstlenmelidir. Etkinlikler Çeşitlendirilerek Kentliyi Geliştirici Etki Yapmalıdır. • Expo alanının içerisinde yer alacak dünya bahçeleri farklı kültürel özelliklerin bir arada yer alması açısından hem eğitici hem kültürel diyaloğu geliştirici etkisi etkinliklerle de geliştirilmelidir. • Expo süreci boyunca yapılacak birçok etkinlik kentin ulusal ve uluslar arası tanıtımına olanak vereceği gibi, kent-ülke imajının küresel düzlemde de değer kazanmasına aracılık edecektir. Alanın Sürdürülebilir Kullanımının Sağlanması Gerekmektedir. • Expo alanının sergi sonrası da sürekli ziyarete açık kalacak, kentin tanıtımına katkı sağlayacak ve kentlinin rekreatif kullanımına olanak sağlayacak sürdürülebilir kullanımının sağlanması gerekmektedir. İyi bir planlama • Planlama önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken işlerin saptanması ve izlenecek yolların seçilmesidir. Planlama geleceğe yönelik bir tahmin işlemidir. Expo öncesi hazırlıkların yapılmasında, Expo’nun açık kaldığı 6 ay süresince ve Expo sonrası alanın sürdürülebilir kullanımının sağlanması, çevresinin korunmasında başarılı olunabilmesi için sistemli bir çalışma ve iyi bir planlama zorunluluk teşkil etmektedir. Bu süreçte Expo Kanunu ve Yönetmelikleri doğrultusunda çeşitli kurumların koordinasyon içerisinde çalışılması organizasyonun başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. 14.11.2012 tarihli toplantımızda üyelerimize sorduk “Antalya Expo 2016 sürecinde neler yapılabilinir?” Eğitim çalışmalarına önem verilmelidir. • Okullarda Expo’nun önemi ve kente katkısını anlatan seminerler, konferanslar düzenlenebilinir. • Eğitim odaklı çalışmalar, üniversitenin ilgili bölümlerinin (Peyzaj Mimarlığı, Bahçe Bitkileri, Ziraat, Mimarlık v.s.) katkısı ile güç kazanacaktır. • Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Expo alt başlıklarına ilişkin çalıştaylar düzenleyebilir. • Uygulamalı olarak ev hanımlarına ve ilgili kişilere çiçek yetiştirme kursu düzenlenebilinir. • İlköğretime giden öğrencilerle alanda Expo ormanı oluşturulmalıdır. Böylece alanda geliştirilen aidiyet duygusu alanın sürdürülebilirliğini sağlamada katkı sağlayabilir. • Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda öğretmenlere ve öğrencilere Expo’nun önemine ilişkin bilgilendirme yapmalıdır. Yarışmalar düzenlenmeli • Expo alanı ile ilgili yapılacak proje yarışmayla belirlenmelidir. • İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine yönelik “Çocuk ve Çiçek” temalı ve alt temalardan kompozisyon, resim, fotoğraf yarışmaları düzenlenebilinir. • Konut bahçesi düzenleme, balkon, çatı bahçesi düzenleme yarışmaları yapılabilir. İklimsel Faktörler gözetilmeli • Güneş Enerji sistemleri geliştirilerek alanın güneş enerjisi ile planlanması sağlanabilinir. • Expo alanının ulaşımında güneş enerji sistemleri kullanılması sağlanabilinir. • İklim tüneli (dört mevsimi yaşatan) oluşturulabilinir. Koordinasyon sağlanmalı • Kültür-Sanat koordinasyon kurulu kurulmalıdır. Kültürel etkinlikler düzenlenerek Türk kültürünün tanıtımına ve kültürümüzün çeşitliliğini anlatmaya ilişkin organizasyonlar düzenlenmelidir. Yenilikler yapılmalı • Expo Sürecinde Antalya kenti gerek mimari, gerekse tasarım ve teknolojik olarak ilkleri yaşatması, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi gerekmektedir. Oyun ve Spor etkinlikleri düzenlenmeli • Doğa yürüyüşleri, sportif etkinlikler ve faaliyetler düzenlenmeli, • Farklı spor olanakları; rafting, kaya tırmanışları v.s. yapılabilinir. • Çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler çeşitlendirilebilinir. Tarım Kenti Antalya • Antalya’nın bir tarım kenti olduğu vurgulanmalıdır. • Antalya’nın endemik bitki çeşitliliği, tarımsal potansiyeli ve çeşitliliği projelerde mutlaka belirtilmelidir. Ulaşım bağlantıları ve olanakları sağlanmalıdır • Expo 2016’da Antalya’ya gelen katılımcıların havaalanı-Expo Alanı, kent merkezi, çevre yerleşmeler bağlantıları çevre yolları, toplu taşıma, raylı sistem bağlantıları planlanmalı ve uygulamaya geçmelidir. Turizm kenti Antalya • Antalya bir turizm kentidir. Yıl boyu kentimize gelen turistlere ek olarak Expo organizasyonu için gelen katılımcılarla kent büyük bir yoğunluk yaşayacaktır. Havaalanı kapasitesi ve çevresiyle ilgili ulaşım bağlantıları planlanırken kentin turizm potansiyeli de dikkate alınmalıdır. Kent Bilgi Sistemi kurulmalı • Alanın havaalanından ulaşımından kentle bağlantısının belirtildiği, CBS verileri kullanılarak haritalar oluşturulmalı, kent bilgi sistemi oluşturularak expo öncesi, expo süresi ve sonrasında bu sistemden yararlanılmalıdır. • Expo WEB sayfası daha kapsamlı bilgilerle düzenlenmelidir. Konaklama, ulaşım, etkinlikler, halkın katılımı v.s bilgiler güncellenerek sitede yer almalıdır. Anadolu Kültürü Çeşitliliği vurgulanmalı • Anadolu topraklarının zengin tarihi, kültürü, eski medeniyetlerin beşiği Anadolu mutlaka vurgulanmalıdır. Kültürel çeşitliliğin beşiği Anadolu büyük önem taşımaktadır. Doğal Çevre &Tarihi Çevre • Antalya kentsel alanında tarih öncesi devirlere ait arkeolojik ve doğal sit alanları bulunmaktadır. Bu çeşitlilik projelerde yer almalıdır. • Antalya zengin doğal, kültürel, tarihi ve çevresel değerlere sahip bir kıyı kentimizdir. • Kentin çevresini oluşturan dağlar (Beydağları-Toroslar), tarım alanları, ormanlar, kıyılar (falezler), vadiler ve akarsular, çevresel ekosistemi oluşturan doğal yapı elemanları olarak kentin imajına büyük katkı sağlamaktadır. Kentin imajını vurgulayacak tasarımlar alanda farklı kullanımlarla yer alabilir. VAKIF ZEYTİNLİĞİ RAPORU Antalya İli, Merkezde Vakıf Zeytinliği olarak bilinen alan Antalya Kent Merkezinin en büyük yeşil alan niteliği ile kent için özel öneme sahiptir. Bu özel önem kentin giderek artan yoğun yapılaşması ve çevresindeki sanayi alanları nedeniyle mikro klimasına olumlu etkisiyle daha da artmaktadır ki bu özelliği ile “kentin akciğeri” olarak tanımlanmaktadır. Kentsel bir yeşil alan olarak sahip olduğu özellik yanında, 1936 yılında zeytin üretim alanı olarak kurulması ile neredeyse Cumhuriyet yaşına yakın bir süreçte Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizdeki üretimin canlandırılmasına yönelik oluşumlardan biri olması, bu özelliğini halen sürdürmesi ve kent belleğinde bu özelliği ile yer etmesi açısından da çok önemlidir. Aynı şekilde alanın yeşil örtüsünün büyük bir kısmını oluşturan zeytin ve narenciye ağaçlarının bölgenin bitki karakterini yansıtması özelliği ile birleşince Vakıf Zeytinliği Antalya’nın tarımsal kültürünü yansıtan ve geleceğe aktaracağı zorunlu alanlardan biri konumundadır. Bu alan; Vakıf Zeytinliğinin sahip olduğu fiziksel, toplumsal ve peyzaj özelliği ile mutlaka korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1.Derece Doğal Sit Alan olarak belirlenmiştir. Kent için böylesi önemli ve özel alanın “Halka Açılması” bu özellikleri bozmayacak şekilde, belirlenen aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yapılacak planlama ile sağlanmalıdır. Mimarlar Odası’nın önderliğinde ilgili Meslek Odalarının katkısıyla yapılacak ve uygulama sonucunda “işletme modeli”nin de belirleneceği “Proje Yarışması” yoluyla yapılması gereken planlama çalışmalarında: *Cumhuriyet döneminin, tarımsal kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması, bu amaçla: Eksik zeytin ağaçlarının tamamlanması, boş alanlara diğer Akdeniz meyveleri dikerek, ağaç sayısı ve yeşil alan arttıracak öneriler getirilmesi, Daha önce tarımsal alan olarak kullanılan ve şimdi boş alanların yeni yeşil alanlar olarak düzenlenmesinin sağlanması, Alanda Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri için staj alanı olarak kullanılmasının sağlanması, Tarımsal karakterin korunmasına yönelik hukuki alt yapının oluşturulması, ayrıca alanın yüzölçümündeki tereddütler gerekli teknikler kullanılarak tam olarak giderilmeli, *Yerel kültüre katkı sağlaması amacıyla “Eski Zeytinyağı Fabrikası”, “Geleneksel Zeytinyağı Üretimi”nin sağlanması, sergilenmesi ve ürünlerin satışının sağlanması, *Çiftliğin bir bölümünde hobi bahçeleri tesis edilmeli, böylece çiftliğin korunması, sahiplenilmesi ve halkın doğa özlemini giderecek fonksiyonun sağlanması, *Servis araçları dışında motorlu aracın alan içine alınmaması, servis araçlarının kirlilik yaratmayacak şekilde seçilmesi, *Alanda “yeni yapı önerisi getirilmemesi” mevcut yapıların değerlendirilmesi, *Alanda, Antalya halkının yanı sıra ülkemizden ve yurtdışından gelen turistlerinde başta zeytin olmak üzere Akdeniz Bitkilerinin tanıtımının sağlanması, ürünlerinden satın alınmasının sağlanması, Genel ilkeler olmalıdır.