özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax

TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU 2013 YILI PROGRAMI

2012 Yılı çalışma programından devam eden Hemşehri Dernekleri ve Kentlilik Bilinci (Kentin sosyal değişiminde yöresel kültürlerin rolü açısından ele alınması) çalışmasının sürdürülmesi, -Uyuşturucu ve madde kullanımı, (konu ile ilgili veri tabanı oluşturulması, toplumsal açıdan konunun ele alınması, ilgili kurum kuruluşların bu konuda yapması gerekenler konusunda çözüm öneri raporları üretilmesi) konusunun ele alınması, -Çocuk istismarı konusunun işlenmesi, (Antalya yoğun göç alması ve 18 yaş altı grup için cazibe merkezi olması nedeni ile madde kullanımı suçluluk ve istismar konularında önlemlerini ve farkındalığını arttırmak zorunda olan kentlerin başında gelmektedir. Özellikle yaz aylarında çeşitli amaçlarla(Çalışmak, aileden ayrı tatil yapmak, evden aile baskısından kaçmak, maddeye daha kolay ulaşmak vs.) gelen çocuklar her türlü (Fiziksel, duygusal ve cinsel )istismara kolaylıkla maruz kalabilmektedirler. Göçle gelen ve kentin gecekondu ve varoş diye nitelendirilen bölgelerinde ikamet eden ailelerin çocukları için yeterli olanaklara ve gelişim dönemleri ve ergenlerin ihtiyaçları ile ilgili yeterli farkındalığa sahip olmamaları, gençlerin doğru yönlendirilmesi için gerekli olan uğraş, oyun ve spor alanlarının yetersizliği, kamu ve sivil toplum örgütlerinin konu ile ilgili yetersiz farkındalıkları, çocukların madde kullanımı, cinsellik ile ilgili yetersiz bilgi ve yanlış bilgi sahibi olmaları, aileleri konu ile ilgili destekleyecek az sayıda kurumun bulunması, 18 yaş altı grubun riskli davranışlar konusunda bilinçsiz kılmakta, onları her türlü istismara açık hale getirmektedir) -Bilgisayar Bağımlılığı konusu ile ilgili eğitim çalışma grubunun hazırlamış olduğu rapor okunarak önerilerin gözden geçirilmesi ek öneriler yapılması konusu, Yukarıdaki konuların 2013 yılı gündeminde görüşülmesine karar verilmiştir.