özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Faaliyetleri İle İlgili Basın Açıklaması; .

Değerli Basın Mensupları;

 

10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı geçen hafta geride bıraktık;

Farklı engel gruplarından binlerce engelli, bir hafta süresince, resmi ya da özel çeşitli etkinliklerle kendilerini ifade etme, toplumla bütünleşme çabası içinde oldular.

Şimdi engelliler yine görünmeyen, konuşulmayan, unutulan bir toplum kesimi olarak kendi dünyalarına geri döndüler.

Bu kısır döngü, yıllardır sürüyor ve alınmayan önlemler, yapılmayan görevler nedeniyle sürmeye de devam edecek.

Evlerine hapsedilmiş on binlerce engelli, bir gün kendilerine de hayatın güleceğine olan umutlarını her gün biraz daha tüketecek.

Değerli arkadaşlar;

Dermanımız yok. Çünkü her yeni düzenleme ile hayatımız iyileşmek yerine daha da kötüleşiyor.

Anayasa değişiyormuş, artık bize sakat, özürlü denilmeyecekmiş. Doğrudur, güzeldir ama yapılan diğer düzenlemeler bizi “sakat”lıyor, “özürlü” hale getiriyor.

Fiziki engeller kaldırılacaktı, yasa çıkarıldı, 7 yıl geçti, süresi bitti. Yine yasa değiştirdiler fiziki engellerin kaldırılmasını sonsuzluğa ötelediler. Kalın harflerle belirtmek gerekirse, bizleri evlerimizin içine terk ettiler.

Engellilere ve yaşlılara verilen aylıkları almayı neredeyse hayal haline getirdiler. Verdikleri ile yaşamayı ise bir mucizeye çevirdiler.

Bizleri daha iyisini değil, eğitim almayı bile hayal etmekten uzaklaştırdılar.

Hastaneleri bize mevzuatla yasakladılar. Tedavi olmayı, ilaç almayı, gerekli araç gereçlerimizi sağlamayı bizler için olanaksız hale getirdiler.

Bizler sadece herkes gibi eşit insanlar olarak yaşamak istiyoruz, bunu hak ettiğimize inanıyoruz.

Ülkemizdeki engelli insanların durumunu bu şekilde özetledikten sonra kentimizdeki duruma baktığımızda yerel yöneticilerimizin gayret ve çalışmalarını görmekteyiz. Büyükşehir Belediyesinin Çalışmaları sonucunda oluşturulan cadde düzenlemeleri döşeme altı bölgesinde oluşturulan rehabilitasyon merkezi vb. çalışmalar.

Sayın valimizin engellilerle ilgili genelgeleri oluşturduğu komisyon çalışmalarına rağmen şehrimizdeki sorunlarımızda tamamen bitmiş değildir.

Yaşadığı sorunların farkında olan engellilerin oluşturduğu stö çözümde işbirliği için Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi Çatısı altında sürdürdüğü çalışmalardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

10 Mayıs 2013 Cuma günü Cumhuriyet Meydanında kurum kuruluşların ve STÖ engellilerin katılımıyla toplandı. Çelenk töreninden sonra Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Rahim Ezgi durumumuzu özetleyen bir konuşma yaptı.

12 Mayıs 2013 Pazar günü “Turizmde Engellinin Yeri” panel düzenledi.

Panel Konuları;

1.         Engelli ve ailesinin turizm den beklentileri,

2.         Turizm kenti Antalya’da iç ve dış engelli turizmine, turistik tesis ve acentelerin bakışı

3.         Turizm tesislerinin engelli standartlarına uyumu ve denetimi, Konuları konuşuldu.

Panel sonuçları bir kitapçık haline basılarak paylaşmayı hedefliyoruz.

16 Mayıs 2013 Perşembe günü “sporla bütünleşiyoruz” etkinliğinde

Bocce Sporu engelli engelsiz insanların katılımıyla tamamlandı. Sporun bütünleştiriciliğinin önemi ve sonuçlarını gördük. 

Değerli Basın Emekçileri, önemli projelerimizden,

ENGELLİLER İÇİN BİR İŞ, BİR GÜLÜŞTÜR

Engellilik bir kader değildir. Engellilik tek başına engelli bireyin karşı karşıya kaldığı bir durum hiç değildir. Yaşayan her insanın engelli olabilme ihtimali vardır. Bu çerçevede engellilik sosyal boyutları olan ve bireyi, aileyi, toplumu, ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren gerçek bir konudur.

Bugün dünyada farklı engellere sahip bir milyar insan vardır. Bunlardan 200 milyonu insani yaşam koşullarından uzak yaşamaktadır. Ülkemizde ise nüfusun %12.29’u, kısaca 9 milyonu engelli bireylerden oluşmaktadır. Bu oldukça yüksek bir sayıdır. Büyük çoğunluğu ise işsizdir.

Hızla değişen dünyada,  bir toplumun gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri de engelli bireyin normal yaşam içinde yer almasıdır. Engelli bireyin yaşam içinde yer alması ise, diğer normal kabul edilen bireylerde olduğu gibi, eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvence ve bir işte çalışıp, üreterek yaşamını devam ettirme gibi en temel gereksinimlerle olmaktadır.

Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak, Meclisimizin üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Prof.Dr. İbrahim Keser’in sorumluluğunda her türden engelli yurttaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan bağımsız olarak kendi başlarına yaşayabilmelerini sağlamak, üreten insan konumuna getirmek, yaşam kalitelerini dinamik dünya şartlarına göre belirlemek ve onlara mevcut şartlar içinde en iyi ortamları ve onlara iş imkânı sağlamak amacıyla BİR İŞ BİR GÜLÜŞ projesi hazırladık.

BİR İŞ BİR GÜLÜŞ projesini sizlerin aracılığı ile başta Antalya olmak üzere, tüm Türkiye’deki işverenlerimizin dikkatine sunmak istiyoruz. Bu proje ile engelli kardeşlerimizin engel tipine göre mutlaka yapabilecekleri işlerin olduğunu yapılan çalışmalar göstermektedir. Engelli kardeşlerimizin istihdamlarının sağlanması; onları kendi kendilerine yetebilen, üretebilen yurttaş konuma getirecek, onları her insan gibi toplumun eşit ve sosyal bireyleri statüsüne kavuşturacaktır.

Tüm işverenlerimizi engelli kardeşlerimizin bedensel, işitsel, görsel, zihinsel ve duygusal engellerini göz önüne alarak, onlar için bir iş sağlamaya karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Engelli kardeşlerimizin bir işlerinin olması, onlar ve aileleri için her bakımdan bir gülüş olacaktır.

BİR İŞ BİR GÜLÜŞ için el ele verelim ve engelleri hep birlikte aşalım.

 

ANTALYA KENT KONSEYİ

ENGELLİLER MECLİSİ

  

ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI